Провідний спеціаліст Центру лапароскопічної хірургії із стажем роботи понад 30 років. Досконало володіє передовими методами діагностики патологій органів черевної порожнини та малотравматичними технологіями хірургічного лікування. Вивчав лікувальну справу у НМУ ім. А. А. Богомольця. 1982 року захистив диплом, 6 вересня 1990 року – дисертацію та отримав ступінь кандидата наук. Присвоєно вищу лікарську категорію. Веде науково-дослідну діяльність. Є автором 67 наукових праць та 4 патентів на винаходи.

5/5 (4 Reviews)